تفاوت فیبرهای مالتی مود Multi mode و فیبرهای سینگل مود Single mode چیست؟

ario admin 6 آبان, 1398 0 دیدگاه

اولین و مهمترین تفاوتی که فیبرهای سینگل مود و فیبرهای مالتی مود را از هم مجزا میکند تفاوت قطر Core یا هسته ی فیبرهای سینگل مود و فیبرهای مالتی مود می باشد.

قطر هسته ی فیبرهای مالتی مود بین 50 میکرون تا62/5 میکرون می باشد این در حالی است که همانطور که در قسمت فیبرهای سینگل مود ذکر شده بود قطر هسته در فیبرهای سینگل مود بین 8تا10 میکرون می باشد.

دربارهario admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.